Kolbuszowa - informacje


24.314
mieszkańców Kolbuszowa
11.848
mężczyzn
12.466
kobiet

3.597
w wieku przedprodukcyjnym

15.634
w wieku produkcyjnym

5.083
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

86
zawarto małżeństw

207
urodzeń

229
zgonów

-22
przyrost naturalny
miasto Kolbuszowa
dochody

150.161.184
wydatki

172.737.792
struktura wydatków Kolbuszowa

777.211
0,450%
Rolnictwo i łowiectwo

478.799
0,277%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

6.682.911
3,869%
Transport i łączność

13.284.214
7,690%
Administracja publiczna

1.425.112
0,825%
Gospodarka mieszkaniowa

662.986
0,384%
Działalność usługowa

5.199
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.499
0,001%
Obrona narodowa

1.148.016
0,665%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.354.450
1,363%
Obsługa długu publicznego

36.335
0,021%
Różne rozliczenia

39.660.988
22,960%
Oświata i wychowanie

1.217.838
0,705%
Ochrona zdrowia

13.462.207
7,793%
Pomoc społeczna

9.419.861
5,453%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.965.371
2,875%
Edukacyjna opieka wychowawcza

45.784.920
26,505%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.951.192
2,287%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.607.686
2,089%
Kultura fizyczna i sport

23.810.998
13,784%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-17 03:36
REKLAMA
pogoda Kolbuszowa
17.1°C
wschód słońca: 04:21
zachód słońca: 20:46
Koronawirus
podkarpackie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kolbuszowie

kiedy
2024-06-23 19:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Kolbuszowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-15 17:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Kolbuszowa,...
wstęp biletowany