Kolbuszowa - informacje


24.638
mieszkańców Kolbuszowa
12.049
mężczyzn
12.589
kobiet

3.418
w wieku przedprodukcyjnym

16.315
w wieku produkcyjnym

4.905
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

82
zawarto małżeństw

226
urodzeń

242
zgonów

-16
przyrost naturalny
miasto Kolbuszowa
dochody

143.746.480
wydatki

122.518.904
struktura wydatków Kolbuszowa

1.612
0,001%
Leśnictwo

529.220
0,432%
Rolnictwo i łowiectwo

271.877
0,222%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

8.952.191
7,307%
Transport i łączność

10.254.685
8,370%
Administracja publiczna

2.059.480
1,681%
Gospodarka mieszkaniowa

278.358
0,227%
Działalność usługowa

246.707
0,201%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.394.700
1,138%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

621.957
0,508%
Obsługa długu publicznego

33.879.912
27,653%
Oświata i wychowanie

678.198
0,554%
Ochrona zdrowia

6.345.333
5,179%
Pomoc społeczna

4.681.449
3,821%
Edukacyjna opieka wychowawcza

9.135.423
7,456%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.999.955
2,449%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.782.369
3,087%
Kultura fizyczna i sport

36.405.480
29,714%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-10-07 17:50
REKLAMA
pogoda Kolbuszowa
18.5°C
wschód słońca: 06:42
zachód słońca: 17:59
Koronawirus
podkarpackie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kolbuszowie

kiedy
2022-10-09 16:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Kolbuszowa,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-26 20:00
miejsce
La Zizanie Pub Game, Kolbuszowa,...
wstęp biletowany